, kategoria: Aktualności, Porady.

Częstokroć w naszej pracy spotykamy się z osobami poszkodowanymi w wypadku lub kolizji, której sprawca nie miał ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku, a ustalanie jego tożsamości dopiero trwa. Wielu ludzi w takich wypadkach wpada w czarną niemal rozpacz, tymczasem dobra wiadomość jest taka, że istnieje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, opłacany z naszych składek OC przez Towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedające obowiązkowe polisy OC i z niego można uzyskać odszkodowanie.

Droga do uzyskania odszkodowania nie jest może zbyt prosta, a istniejące obwarowania mogą wpływać na realną wysokość odszkodowania, ale zawsze lepszy rydz niż nic, prawda?

UFG przejmuje rolę ubezpieczyciela w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, jego ustalenie stanowi problem, albo sprawca nie miał ważnej polisy OC. Wniosek składa się do Funduszu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczonego, sprzedającego polisy OC. Najlepiej rozmawiać z Funduszem za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym mamy podpisaną własną umowę na polisę OC, co na pewno uprości przepływ informacji. Praktycznie rzecz biorąc każde Towarzystwo musi przyjąć dokumentację i przesłać je do Funduszu, który ma 30 dni od daty otrzymania aktu szkody na wydanie decyzji. Jeśli zaistnieją fakty, które należy wyjaśnić, Fundusz ma 14 dni na wypłatę odszkodowania od chwili ustalenia ważnych faktów. Równocześnie bezporną częśc odszkodowania wypłaca się w ciągu pierwszych 30 dni.

Zgłaszając uszkodzenie auta należy pamiętać, że wszelkie straty w pierwszym rzędzie pokrywać będzie polisa AC, a ewentualne straty pokrywał będzie Fundusz, chodzi tu zwłaszcza o utracone zniżki za bezszkodową jazdę czy ubezpieczenie pojazdu do wysokości wartości auta przed kolizją. Oznacza to, że mimo wypłaty odszkodowania z AC, nie tracisz zniżek, a składka ci drastycznie nie wzrośnie.

W przypadku, gdy nie uda się ustalić danych sprawcy, Fundusz pełne odszkodowanie wypłaca za szkody osobowe. Za szkody majątkowe płaci tylko wtedy, gdy, w wypadku ktoś zginął, został ranny i był hospitalizowany dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie jest wówczas pomniejszane o wartość 300 euro, ze względu na fakt, że Fundusz nie ma się do kogo zwrócić o regres, czyli zwrot wypłaconego odszkodowania. Jeśli sprawca nie miał polisy OC, ale jest znany, to wówczas Fundusz pokryje wszystkie szkody majątkowe i osobowe bez wyjątku, ponieważ natychmiast po wypłacie świadczenia zwraca się do sprawcy o zwrot kwoty wypłaconej jako odszkodowanie. Zwrotu zażąda nie tylko od właściciela pojazdu bez polisy OC, ale też od kierującego tym pojazdem. Sprawca, w okresie 30 dni od daty powinien uregulować należność, w przeciwnym wypadku sprawa zostaje skierowana do sądu, a dochodzeniem należności zajmie się komornik sądowy. Do kosztów dojdą koszty procesu oraz odsetki.

Fundusz zajmuje się również wyłapywaniem kierowców jeżdżących bez ważnego OC. Właściciel auta ma zawsze 14 dni na zgłoszenie do ubezpieczyciela faktu sprzedaży auta. Informacja ta trafia do bazy danych, gdzie podczas analizy dat wykrywa się luki w pobranych składkach OC pojazdu. Kierowca, który nie wykupił polisy OC musi spodziewać się wezwania do zapłaty kary, której wysokość uzależniona jest od marki, modelu i typu pojazdu, a także długości przerwy w posiadanym OC oraz wysokości średniej płacy minimalnej za dany rok.

Oczywiście, jeśli uważasz, że otrzymałeś wezwanie do zapłaty niesłusznie, możesz to w ciągu 30 dni udowodnić, czyli przedstawiać aktualną polisę OC, albo pokazać umowę kupna sprzedaży samochodu i polisę obowiązującą w momencie sprzedaży auta. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, musisz zapłacić karę, którą egzekwować będzie od ciebie komornik urzędu skarbowego. Teoretycznie kara ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia kontroli, jednak jej bieg przedawnienia odnawia się za każdym razem, gdy zostanę poczynione jakieś kroki mające na celu egzekwowanie opłaty. Możesz jednak starać się o rozłożenie kary na raty, umorzenie części lub nawet całości, o ile oczywiście odpowiednio umotywujesz wniosek do Funduszu i przedstawisz stosowne zaświadczenia i dokumenty.