zlomowisko pełne aut

, kategoria: Porady.

Złomowanie auta wielu kierowcom wydaje się trudną i żmudną czynnością. Wcale jednak nie musi takie być! Wystarczy tylko odrobina wiedzy i pomoc specjalistów, aby złomowanie pojazdu przeprowadzić bez wysiłku i z korzyścią dla siebie!

Dlaczego złomowanie auta jest konieczne?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy samochód musi być zarejestrowany i ubezpieczony. Każdy – a więc nawet taki, który nie nadaje się do jazdy i nikt z niego już nie korzysta. Jedyny wyjątek od tej reguły to auta zabytkowe. W ich przypadku ciągłość ubezpieczenia OC nie jest wymagana.

Każdy samochód osobowy, który nie jest zabytkiem, nie może zostać wyrejestrowany (choćby tymczasowo), nawet jeśli możemy udowodnić, że jako pojazd nienadający się do udziału w ruchu drogowym jest przez nas przechowywany w garażu „na lepsze czasy”. Właściciel pojazdu w Polsce jest zobowiązany do posiadania i opłacania polisy OC. Jedyną drogą do zwolnienia z tego obowiązku jest sprzedaż auta (zgłoszona w wydziale komunikacji i połączona z przerejestrowaniem samochodu na nowego właściciela).

Sprzedaż to z reguły z oczywistych względów korzystniejsze rozwiązanie dla właściciela auta. Na złomowanie pojazdu zazwyczaj decyduje się więc jedynie kierowca, którego maszyna została rozbita, a ubezpieczyciel sklasyfikował szkodę jako całkowitą. Większość polskich firm ubezpieczeniowych stosuje w takich przypadkach tzw. metodę dyferencyjną przy obliczaniu należnego odszkodowania. Oznacza to, że za skasowany samochód nie otrzymuje się jego równowartości – a jedynie kwotę stanowiącą różnicę między wartością auta przed i po wypadku.

Kiedy szkoda jest całkowita?

Polskie prawo nie definiuje pojęcia „szkody całkowitej”. Prawnicy, opierając się na przepisach polskiego Kodeksu Cywilnego, wskazują, że w sytuacji, kiedy przywrócenie stanu poprzedniego rzeczy (tj. w naszym przypadku samochodu) jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi trudnościami, ubezpieczyciel może zaspokoić roszczenia swojego klienta, wypłacając mu odszkodowanie. Uważa się, że taka sytuacja ma miejsce zawsze wtedy, gdy naprawa pojazdu jest technicznie niewykonalna lub jej koszt przekracza wartość pojazdu ustaloną na dzień wystąpienia szkody.

W takim przypadku ubezpieczyciel jest zobowiązany jedynie do pokrycia straty, którą właściciel samochodu poniósł na skutek wypadku – a więc wypłacenia mu różnicy wartości auta przed i po wypadku. Od wyceny sprawnego auta odejmowana jest szacunkowa wartość wraku, który pozostaje własnością osoby poszkodowanej.

Tylko sporadycznie firmy ubezpieczeniowe przejmują rozbite auta i wypłacają odszkodowanie w pełnej kwocie.

Co robić, jeśli kwota odszkodowania ubezpieczyciela w wypadku stwierdzenia szkody całkowitej jest niezadowalająca?

Jak łatwo się domyślić, kwoty odszkodowań za tzw. szkodę całkowitą bardzo rzadko mogą umożliwić ubezpieczonemu zakup nowego auta. Należy zaznaczyć, że jeśli uważamy naliczone przez ubezpieczyciela odszkodowanie za zaniżone, mamy zawsze prawo odwołania się iod jego wyceny lub nawet wstąpienia na drogę sądową.

Co zrobić jednak w sytuacji, gdy w naszej ocenie podstaw do takiego odwołania brak? Wtedy jedynym wyjściem jest znalezienie sposobu na pozyskanie dodatkowej gotówki.

W praktyce oznacza to konieczność możliwie korzystnego pozbycia się wraku.

Trzy sposoby zarobienia na wraku samochodu

 1. Sprzedaż wraku – przed podjęciem decyzji o zezłomowaniu pojazdu warto zastanowić się nad tym, czy posiada on jeszcze jakąkolwiek wymierną wartość. Na rynku działa wielu handlarzy, wyspecjalizowanych w skupowaniu aut zaniedbanych, popsutych czy rozbitych. Jeśli uda się nam dobić targu z jednym z nich, należy bezwględnie spisać umowę (umowa kupna-sprzedaży) i zgłosić sprzedaż pojazdu w wydziale komunikacji i u ubezpieczyciela. Jeśli nabywca wraku sam nie dopilnuje wyrejestrowania auta, to Ty będziesz musiał dalej płacić składki z tytułu polisy OC za samochód, którego od dawna nie posiadasz.
 2. Samodzielny demontaż auta i sprzedaż jego części – w niemal każdym wraku znajdują się jeszcze części, które można sprzedać. Niekiedy sprzedaż części za pomocą internetowych serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych pozwala na uzyskanie wyższej kwoty, niż sprzedaż kompletnego auta! Oczywiście, opcja ta dostępna jest jedynie dla tych, którzy dysponują czasem, miejscem do przechowywania samochodu (np. własnym garażem) i odpowiednimi umiejętnościami technicznymi. Uwaga! Zdekompletowane auto i tak trzeba w końcu przekazać do oficjalnej stacji demontażu pojazdów. Oddając zdekompletowany pojazd, musimy liczyć się z tym, że zgodnie z przepisami auto złom ma prawo zażądać specjalnej dopłaty, wynoszącej do 10 zł za każdy brakujący kilogram samochodu w stosunku do wartości zapisanej w jego dowodzie rejestracyjnym.
 3. W ostateczności pozostaje złomowanie samochodu – jeżeli auto nie przedstawia już żadnej wartości albo chcemy się go pozbyć możliwie szybko, to najprostszym rozwiązaniem jest oddanie go na złom. Kompletne pojazdy przyjmowane są zwykle bezpłatnie. Jeśli dostarczamy wrak na stację demontażu własnym sumptem, możemy nawet liczyć na niewielki bonus (zazwyczaj kilkaset złotych) za zezłomowanie pojazdu. Wybierając auto złom, zwróc uwagę na to, czy to legalna stacja demontażu (tj. posiadająca oficjalne zezwolenie władz województwa). Dlaczego to konieczne? Odpowiedź znajdziesz w następnej sekcji artykułu!

Złomowanie samochodu krok po kroku

 

uśmiechnięty mężczyzna w kasku na złomowisku

Z odpowiednią pomocą wszystko jest proste!

Opiszemy teraz po kolei, jak powinno wyglądać prawidłowe zezłomowanie samochodu.

 1. Przed przystąpieniem do właściwej kasacji pojazdu wyszukaj w swojej okolicy legalnie działające złomowiska. Złomowanie auta na złomowisku działającym nielegalnie to bowiem zdecydowanie nienajlepszy pomysł.

Dlaczego? Korzystając z usług działającej bez uprawnień stacji demontażu pojazdów, tracisz możliwość wyrejestrowania samochodu. Oznacza to problemy z urzędem skarbowym, wydziałem komunikacji i brak możliwości otrzymania niewykorzystanej części składki polisy OC. Dodatkowo, niedokonanie formalnego wyrejestrowania pojazdu może skończyć się także problemami z policją, jeśli nasze pozostawione na nielegalnym złomowisku auto zostałoby wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Skorzystanie z usług legalnej stacji demontażu pojazdów uwalnia Cię od tych wszystkich problemów, daje realne i mierzalne profity (zwrot składki OC) a ponadto jest wprost nakazywane przez polskie prawo. Jest także realnym działaniem prośrodowiskowym – złomując auto w legalnej stacji demontażu masz pewność, że uzyskane w trakcie jego niszczenia materiały wrócą do obiegu gospodarczego w ramach recyklingu pojazdów wycofanych. Każdy legalnie działający auto złom ma prawny obowiązek skierowania do ponownego wykorzystania nawet do 85% surowców, pozyskanych ze złomowanych w nim pojazdów.

Gdzie i jak wyszukać legalny punkt zbierania pojazdów? Większość oficjalnie działających złomowisk posiada strony internetowe. Do wyszukania najbliższej stacji demontażu pojazdów powinno więc wystarczyć skorzystanie z pomocy ulubionej wyszukiwarki. Listy legalnych złomowisk powinny też być dostępne w lokalnym wydziale komunikacji lub w urzędzie marszałkowskim Twojego województwa (to właśnie marszałek województwa wydaje pozwolenie, niezbędne do otwarcia legalnej stacji demontażu).

2. Porównaj ceny w kilku stacjach demontażu. Pamiętaj, aby zapytać o opłatę za każdy brakujący kilogram pod względem masy całkowitej pojazdu wpisanej w dowodzie rejestracyjnym.

3. Jeśli wybrałeś już stację demontażu, w której chcesz przeprowadzić złomowanie samochodu, przygotuj niezbędne w tym celu dokumenty. Ich listę znajdziesz w dalszej części artykułu, w sekcji „Dokumenty niezbędne przy zezłomowaniu auta”.

4. Skontaktuj się z obsługą złomowiska i omów wszystkie szczegóły. Jeśli nie masz możliwości dostarczenia wraka na złomowisko, zapytaj, czy wybrana przez Ciebie stacja demontażu pojazdów oferuje lawetę. Pamiętaj, że transport auta może być dodatkowo płatny! Ponadto, nie każda stacja demontażu oferuje transport na złomowisko – nawet za dodatkową opłatą. W takim przypadku do zezłomowania pojazdu konieczne będzie skorzystanie z usług profesjonalnej firmy transportu i pomocy drogowej, takiej jak EURO HOL.

5. W umówionym czasie staw się na stacji demontażu i dokonaj wszystkich niezbędnych czynności. Przez cały proces powinna gładko przeprowadzić Cię obsługa złomowiska!

6. Po zezłomowaniu samochodu sprawdź, czy pracownik stacji demontażu przekazał Ci wszystkie niezbędne dokumenty. Należą do nich:

 • zaświadczenie o przyjęciu auta na złom,
 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
 •  unieważnienie karty pojazdu,
 • unieważnienie tablic rejestracyjnych.

7. Z kompletem tych dokumentów staw się w ciągu 30 dni w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, aby wyrejestrować swoje auto.

8. Skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym wykupiłeś polisę OC. Złóż wniosek o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochronny.

Dokumenty niezbędne do tego, by zezłomować samochód

Zanim stacja demontażu pojazdów zdecyduje, że możesz zezłomować samochód na jej złomowisku zażąda od Ciebie okazania odpowiednich dokumentów. Są to:

 • Dowód rejestracyjny (w wypadku utraty dowodu rejestracyjnego konieczny będzie dokument potwierdzający ten fakt. Wystawia go wydział komunikacji). Gdy dowód rejestracyjny został skradziony, zniszczony lub zatrzymała go policja, powinieś przedstawić zaświadczenie z właściwej miejscowo komendy.
 • Karta pojazdu (okazujemy tylko wtedy, jeśli była wydana).
 • Twój dowód osobisty – jeśli to Ty jesteś właścicielem samochodu i stanowi on Twoją własność osobistą.
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli samochód jest własnością firmy.
 • Umowa kupna-sprzedaży, na mocy której obecny posiadacz auta został właścicielem pojazdu.
 • Pisemne upoważnienie od właściciela samochodu, jeśli nie może on osobiście udać się do stacji demontażu a Ty jedynie go tam zastępujesz.
 • Pisemne pełnomocnictwo ze zgodą na złomowanie wystawione przez pozostałych współwłaścicieli pojazdu (w wypadku, gdy auto jest przedmiotem współwłasności kilku podmiotów) – jeśli nie mogą oni osobiście pojawić się w stacji demontażu.

Zezłomowałem samochód! Co dalej?

Zezłomować samochód to nie wszystko. Zanim opuścisz stację demontażu pojazdów, dopilnuj, aby obsługa wydała Ci wszystkie dokumenty potrzebne do wyrejestrowania auta w wydziale komunikacji.

Dokumenty te to:

 • Zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu – powinieneś otrzymać je w 3 egzemplarzach. Jeden zostaje zachowany przez stację demontażu pojazdów, drugi jest dla Ciebie a trzeci będzie potrzebny do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji,
 • Unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
 • Unieważnienie tablic rejestracyjnych,
 • Unieważnienie karty pojazdu (jeśli była wydana).

Jak przebiega wyrejestrowanie auta?

Obowiązek wyrejestrowania zezłomowanego samochodu ma ostatni właściciel pojazdu. Musi on w tym celu odwiedzić właściwy miejscowo wydział komunikacji. W ciągu 30 dni (pod rygorem zapłacenia kary w wysokości od 200 do 1000 zł) musi on dostarczyć temu urzędowi:

 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie samochodu,
 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu ze złomowiska,
 • dokument potwierdzający wniesienie odpowiedniej opłaty,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (jeśli wcześniej doszło do wydania karty pojazdu),
 • tablice rejestracyjne.

 

Bez kompletu dokumentów tego nie załatwisz!

Wydział komunikacji ma 30 dni od daty złożenia wniosku na potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu.

Czas na zwrot składki OC!

monety obok worka z monetami

Czas na zasłużoną nagrodę za wszystkie trudy!

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochronny to pewnego rodzaju nagroda za wszystkie trudy, które trzeba było ponieść, aby zezłomować samochód.

Aby towarzystwo wypłaciło nam pieniądze, konieczne będzie złożenie w nim odpowiedniego wniosku oraz dokumentów, potwierdzających kasację oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Niektóre towarzystwa mają gotowe druki do uzupełnienia, ale taki dokument można też przygotować samodzielnie. Musi on zawierać:

 • dane właściciela i pojazdu,
 • numer polisy OC,
 • numer konta, na który ma być zwrócona niewykorzystana część składki.

Ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie naszego wniosku 14 dni.

Chciałbyś szybko i korzystnie zezłomować auto, ale pomimo lektury naszego poradnika masz wrażenie, że te wszystkie formalności są zbyt skomplikowane? Skorzystaj z pomocy specjalistów!

Zezłomowanie samochodu wcale nie musi być rzeczą trudną. Przeprowadzone w odpowiedni sposób i na legalnym złomowisku  okaze się szybkie, stosunkowo łatwe i korzystne. Złomując kompletne auto nie tylko nic nie zapłacisz, ale także możesz zyskać kilkusetzłotowy bonus od auto złomu i zwrot niewykorzystanej składki OC.

Co prawda, po drodze trzeba dopełnić wielu formalności – ale z naszym poradnikiem nie powinny być one dla Ciebie żadnym wyzwaniem!

Jeśli jednak masz jeszcze jakieś wątpliwości, nie wahaj się zwrócić do nas! Firma EURO HOL chętnie dopomoże Ci w transporcie wraku na wybrane złomowisko w okolicy Krakowa. Jesteśmy firmą specjalizującą się w transporcie drogowym i pomocy drogowej, a nasze długoletnie doświadczenie umożliwi nam nie tylko pomóc Ci w przewiezieniu samochodu, ale także pozwoli na udzielenie profesjonalnej porady co do samego wyboru stacji demontażu pojazdów! Skontaktuj się z nami już dziś!

auta na lorze

 

Sprawny transport wraków na złomowisko to klucz do sukcesu!